Keblinger

Keblinger

Omaisuusluettelo - ja kopiokone laulaa!

| maanantai 24. syyskuuta 2012
Edunvalvojan tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta antaa maistraatille luettelo päämiehensä varoista ja veloista. Omaisuusluettelo on salassa pidettävä, mutta tulkitsen nyt niin, että sen laatiminen ei ole. Tuskin monikaan tietää, mitä kaikkea siihen tarvitaan. Näin se menee:


1. Valtuuttaja. Tässä kohdassa annan omaisen nimen, osoitteen, henkilötunnuksen ja puhelinnumeron.

2. Valtuutettu. Tässä kohdassa annan omat yhteystietoni ja henkilötunnukseni. Lomakkeessa on tila kahdelle nimelle, koska vanhemmat ovat yleensä yhdessä lapsensa edunvalvojia.

3. Varat. Tässä kohtaa on ilmoitettava, onko omaisuus kenties edelleen omaiseni "vallinnassa".
 • Kiinteistöt. Nämä on yksilöitävä ja on ilmoitettava kiinteistötunnukset. Mukaan on liitettävä viimeisin KIINTEISTÖVEROLIPPU. On myös ilmoitettava, missä käytössä kiinteistöt ovat. Tilanteen mukaan mukana on oltava VUOKRASOPIMUS. Onneksi omaiseni ei omista kiinteistöjä, joten tältä kohdalta vältyin.
 • Asunto-osakkeet ja huoneistot. Osakkeista ilmoitetaan yhtiön nimi, huoneiston pinta-ala ja osoite sekä missä käytössä huoneisto on. Mukana pitää olla OSAKEKIRJAT, ISÄNNÖITSIJÄN TODISTUS TAI HUONEISTON KAUPPAKIRJA. Löysin helpoiten kauppakirjan - enpä olisi uskonut, että sitäkin vielä tarvitaan johonkin.
 • Muut arvopaperit.  Osakkeista ilmoitetaan niiden laji ja lukumäärä. Myös osuudet puhelinyhtiössä ja osuuspankeissa  yms. ilmoitetaan tässä kohtaa. Mukana pitää olla ARVOPAPERISÄILYTYKSEN PITÄJÄN TODISTUS tai muu ASIAKIRJASELVITYS omaisuudesta. Omaisellani on kahta lajia osakkeita, joista sain hänen pankistaan ARVOPAPERIOTTEEN. Lisäksi hänellä on säästöjä sijoitusrahastossa. Tätä koskien sain pankista erillisen aanelosen RAHASTOSALKUN sisällöstä. Osuustoimintaan omaiseni ei osallistunut, ja hänen puhelinosakkeensakin ilmeisesti oli myyty takavuosina.
 • Osuudet kuolinpesissä.  Kuolinpesästä pitää ilmoittaa vainajan nimi, kotikunta, syntymä- ja kuolinaika. Päämiehen osuus kuolinpesästä ilmoitetaan murtolukuna ja lisäksi ilmoitetaan lukua vastaava arvo. Mukaan pitää liittää  PERUKIRJA JA PERINTÖVEROLIPPU. Lisäksi pitää ilmoittaa, onko kuolinpesän jakaminen vireillä ja kenen hoidossa pesä on. Perukirja löytyi, mutta muuten tämä kohta aiheuttaa harmaita hiuksia. Omaiseni on perukirjan mukaan edesmenneen miehensä kuolinpesän osakas, mutta mikä hänen osuutensa jakamattomasta kuolinpesästä mahtaa olla prosentteina ja arvona? Katsotaanko, että kuolinpesä sisältää molempien puolisoiden omaisuuden? Ei kai sentään? Jos sisältäisi, olisi helppoa sanoa että omaiseni osuus on 50 % ja kahden perillisen kummankin 25 %. Mutta onko omaiseni osuus nyt siis nolla prosenttia? Ja entä perintöverolippu - eihän omaiseni ole maksanut perintöveroa, kun ei hän ole mitään perinytkään. Miksi muiden perillisten perintöveroliput pitää liittää mukaan, vai pitääkö? Toista niistä ei edes löytynyt, toinen sattumoisin on tallessa, vaikka verin virallinen maksaja ei edes asu Suomessa. Täytynee pirauttaa maistraattiin ja kysyä neuvoja. Ja kenenkäs hoitoon tämä kuolinpesä nyt sitten ilmoitettaisin? Tähän asti se on ollut virallisesti omaiseni hoidossa. Minun hoidossani se ei voi olla, koska en ole pesän osakas. Puolisoni ei voine sitä hoitaa, koska hänet on ohitettu perinnöstä testamentilla. Ulkomailla asuva osakaskaan ei ole kovin kätevä asiainhoitaja. Ainoa mahdollisuus on omaiseni kotimaassa asuva lapsenlapsi, joka myös on testamentin nojalla pesän osakas. Käytännössä hän ei tule ikinä panemaan tikkua ristiin tämän asian eteen. Taas käy samoin kuin yleensä: virallisesti asia kuuluu jollekin muulle, käytännössä minä hoidan. Mitähän pahaa minä olen tehnyt edellisessä elämässä, että Karman laki nyt leväyttää tämän kaiken eteeni?
 • Osuudet yhtiöissä/yrityksissä. Tässä ilmoitetaan päämiehen osuudet yrityksissä murtolukuina ja panoksen arvona. Mukaan on liitettävä TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT. Tämänkin voin onneksi sivuuttaa.
 • Pankkitilit ja säästövakuutukset.  Tässä on ilmoitettava pankkitilien tilinumerot, ja mukana on oltava SALDOTODISTUKSET TAI TILIOTTEET, jotka ilmoittavat tilien saldot edunvalvonnan alkamispäivänä. Tätä varten sain pankista TIEDOT EDUNVALVOJALLE -otsikoidun paperin. Omaiseni säästövakuutuksesta jouduin pyytämään TILIOTTEEN eriksen, mutta sekin minulla nyt siis on.
 • Muut saatavat. Tässä ilmoitetaan päämiehen muut saaatavat, joista kerrotaan velallisen nimi, saatavan peruste ja onko päämiehelle annettu vakuus. Ja näistä tietenkin ASIAKIRJASELVITYS. Tämän skippaan.
 • Käteinen raha.  Tässä ilmoitetaan edunvalvojan hallussa olevat päämiehen käteiset rahat, myös ulkomaan valuutat. Hallussani ei ole omaiseni käteisvaroja. Hänellä lienee muutama seteli lompakossaan, mutta sitä ei kai tässä tarkoiteta.
 • Irtaimisto. Irtaimistoa, jolla ei ole sanottavaa rahallista arvoa tai erityistä arvoa päämiehelle, ei tarvitse yksilöidä. Tarvittaessa on kuitenkin laadittava erillinen LUETTELO. Autot ja muu rekisteröity irtaimisto ilmoitetaan tässä. Omaiseni ehti myydä antiikkikalustonsa muuttaessaan pienempään kotiin, joten tässä tuskin tarvitsee ilmoittaa mitään ihmeempää. Omaiseni kotihan on jo lähes tyhjä. Olemme päättäneet tulkita, että omaiseni tiesi, mitä teki, kun antoi meille luvan säilyttää osa tavaroista seuraavaa sukupolvea varten varmemmassa paikassa ja lahjoittaa loput pois. Hänen anteliaisuudestaan on niin paljon pitäviä todisteita, ettei tuo käytös ole mitenkään ristiriidassa hänen parempien päiviensä toimintatapojen kanssa. 
4. Velat
 •  Pankkilainat ja annetut vakuudet. Tämän voin sivuuttaa - omaiseni ei ollut velkaa. Muutoin tässä pitäisi ilmoittaa lainan suuruus ottohetkellä, jäljellä oleva pääoma ja laina-aika, mitä tarkoitusta varten laina on otettu jne. ja tämä tietenkin pitää todistaa ASIAKIRJOILLA.
 • Muut velat ja annetut vakuudet. Ilmoitetaan myös maksamattomat laskut. En usko, että omaisellani olisi ollut tuona päivämääränä maksamattomia laskuja, koska minulla on tapana maksaa laskut melkein heti. Jos olisi, niistä pitäisi olla todisteet.
 • Takaukset ja muut vastuut. Tässä pitäisi selostaa taatut lainat ja niiden maksusuunnitelmat. Ei koske minua.
5. Toistuvat tulot. Ilmoitetaan vuositasolla.

 • Kuluvan vuoden palkka- ja eläketulot. Näistä ilmoitetaan maksajat ja mukaan liitetään ASIAKIRJAT, joista selviävät eläkkeen määrät. Lisäksi on ilmoitettava, ovatko summat brutto vai netto. Tässä pitää taas käydä läpi omaiseni kaikki 7 eläkettä. Tilaa on neljälle eläkkeelle.
 • Vuokratulot. Liitteeksi VUOKRASOPIMUS. Tulot ilmoitetaan bruttona. Ei koske minua.
 • Osinkotulot. Ilmoitetaan edellisen vuoden tulot tai arvio kuluvan vuoden tuloista. Tämän ajattelin todistaa omaiseni VEROTODISTUKSELLA.
 • Korkotulot. Ilmoitetaan edellisen vuoden tulot tai arvio kuluvan vuoden tuloista. Aion tehdä samoin kuin edellä, ellen sitten löydä pankin ilmoitusta verotuloista. Tämä asia on vielä hoitamatta.
 • Muut tulot. Ilmoitetaan muut toistuvat tulot, kuten tuet ja avustukset. Ei koske minua. Vai pitäisikö omaiseni rintamalisä ilmoittaa tässä?

5. Toistuvat menot
 • Hoitomaksut. Mukaan on liitettävä SOPIMUS TAI LASKU, josta selviää maksun saaja, peruste tai määrä. Tämä on helppo, kaupungin talouspalvelukeskuksen lähettämä lasku pitkäaikaissairaanhoidosta riittää.
 • Vuokramenot ja yhtiövastikkeet. Mukaan on liitettävä VUOKRASOPIMUS. Minä liitän kuitenkin vain omaiseni asunto-osakeyhtiön SUORAVELOITUSILMOITUKSEN, josta yhtiövastike ilmenee.
 • Velanhoitomenot. Ilmoitetaan korot ja lyhennykset. Ei koske minua.
 • Muut menot. Ilmoitetaan esimerkiksi kodinhoitopalvelut, vakuutusmaksut, kiinteistöverot. Omaiseni KOTIVAKUUTUKSEN ja SÄHKÖN PERUSMAKSUN voisin kenties ilmoittaa, jos löytäisin LASKUT.
6. Lisätiedot
 •  Päämiehen asuminen ja muu huolto. Tässä selostetaan, miten päämies asuu ja kuka hänestä huolehtii. Lisäksi pitää arvioida hänen käyttövarojen tarpeensa per kuukausi. Mielestäni omaiseni käyttövarojen tarve on kutakuinkin nolla. Mihin hän edes voisi tarvita rahaa? Konjakkiin, karkkiin ja hedelmiin? Viemme ne hänelle mielellämme lahjoina. Kenties silmänlumeeksi pitää kuitenkin ilmoittaa tässä jotakin?
 • Vireillä olevat asiat. Tässä ilmoitetaan oikeustoimet ja päämiehen asumiseen ja huoltoon liittyvät asiat, jotka ovat vireillä. Tällainen voisi olla vaikkapa asunnon myyntihanke. Kohta ei kuitenkaan koske minua.
 • Muita tietoja. Tässä ilmoitetaan, jos olen vaikkapa vuokralla omaiseni asunnossa tai olen hänelle velkaa. En ole.
 • Valtuuttajan omaan käyttöön jätetty muu omaisuus kuin pankkitilit.  Tässä kai ilmoitetaan hänen lompakossaan oleva käteinen. Jos hän asuisi vielä kotona, tilanne olisi ehkä toinen, mutta tällä hetkellä omaiseni käytössä ei ole muutamaa vaatekappaletta enempää omaisuutta.
7. Valtuutetun vakuutus. Lopuksi ilmoitan, että antamani tiedot ovat oikeat enkä ole jättänyt tahallisesti mitään mainitsematta.

Melkoinen nivaska!

Vielä pitäisi tietää, pitääkö se viedä henkilökohtaisesti maistraattiin.

Oma tilanne:

Unohdin nämä paperit koko viikonlopuksi työpaikalle unohdettuani ensin perjantaina ottaa kopiot.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

 

Copyright © 2010 Dementin omainen Blogger Template by Dzignine